[Hỏi]  Tôi là doanh nghiệp không thuộc phạm vi Hồ Chí Minh, có thể sử dụng dịch vụ của chụp ảnh 360 không?

[Đáp] Đối với các doanh nghiệp không thuộc địa phận Hồ Chí Mình hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ ảnh chụp 360 độ của chúng tôi, tuy nhiên đối với các công ty doanh nghiệp quá xa cần phải di chuyển với các phương tiện đặc biệt như xe đò, máy bay, xe lửa…… Chúng tôi sẽ tính thêm chi phí đi lại.