[Hỏi]  Nếu tôi sử dụng dịch vụ thì thanh toán như thế nào?

[Đáp] Sau khi quý khách đồng ý ký hợp đồng và triển khai dịch vụ 360, chúng tôi sẽ nhận 70% chi phí từ quý khách. Sau khi thực hiện và xem xét sửa chữa như thỏa thuận. Chúng tôi sẽ trao cho quý khách file sản phẩm cuối cùng và nghiệm thu 30% còn lại.