chụp ảnh ngoại cảnh gói I

680.000VNĐ (800.00VNĐ)

chụp ảnh ngoại cảnh gói II

1.100.000VNĐ (1.300.00VNĐ)

chụp ảnh ngoại cảnh gói III

1.600.000VNĐ (1.900.00VNĐ)

Video Profile của chụp ảnh 360 độ